Contoh Undangan Pawiwahan Bali

Ring gantar sane mangkin, titiang jagi ngaturang utawi ngawedar indik acuan surat basa bali sane katur majeng ring murdaning dunia semesta kabupaten, kecamatan, wiadin sane nyengcengan palemahan desa maktab lan desa pakraman. Dumogi sane kasurat gelang-gelang sor, dados anggen titi tur ngwangun sakirang-kirangne sasurat basa bali.

Ilustrasi Akta Basa Bali

Ring sor jagi katur abstrak surat undangan bahasa bali, utawi ideal salinan bahasa bali. Ring sor wenten makudang-kudang contoh salah sinunggil transendental uleman bahasa bali. Indik sertifikat stereotip bahasa Bali, taler katur cincin sor. Raris, icen titiang masukkan saran lan kritik gelang-gelang kolom komentar, mangda prasida nincapang konten ri kewekasan.

Raris, tureksa sekadi ring sor puniki!


Surat undangan Utami Surat Uleman Bahasa Bali Betara Yadnya

KOP SURAT


Nomor : ……….. Katur Majeng Gelang-gelang:
Lamp. : …….. Yang dipertuan/Ida/Dane/Jro
Indik : Uleman Ring Keraton/Griya/Jero/Umah Soang-soang

Om Swastyastu,

Melarapan berlaga asung kerta wara nugrahan Ida Sanghyang Parama Kawi, lan Ida Dewa Lelangit, titiang Preti Sentana Sri Kresna Kepakisan Desa Pakraman Bungbungan, Desa Bakas, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung pacang nangun yadnya, Dewa Yadnya Mamungkah, Ngenteg Linggih, Mupuk Pedagingan ring Pundi-pundi Dadian titiang, ri Coma Kliwon Landep, pinanggal 26 Maret 2018 Kristen.

Angayu bagia pisan perasaan titiang sareng sami, yening rikala punika Yamtuan/Ida/Dane prasida nyaksiang, tur sareng-sareng ngrastiti, ngulati kerahayuan jagat lan ngeraketang pasawitran sareng sami. Ri galah:

Rahina/Pinanggal : Coma Kliwon Landep, Senin, 26 Maret 2018
Dawuh : 09.00 Wita
Genah Ring : Pura Dadia Preti Sentana Sri Kresna Kepakisan), Desa Pakraman Bungbungan, Desa Bakas, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung

Asapunika uleman lan atur titiang. Dumogi sangkaning pasuecan Ida Sanghyang Parama Wisesa, Ratu/Ida/Dane Prasida nagingin lan ngarauhin titiang.

Bertemu Ledang Ratu/Ida/Dane titiang ngaturang Suksma.
Om Santhi, Santhi, Santhi, Om

Baca :   Contoh Baju Perpisahan Batik

Manggala Yadnya Genah, ………..
Penyarikan,
I Nengah Putra I Putu Penyarikan

Asapunika contoh kartu undangan uleman basa bali puniki, sane kasurat ritatkala ngulem ida dane semeton krama, wiadin angga (pribadi), tur dados taler kaangge tatkala ngulam ida anak agung, guru wisesa pinaka murdaning jagat (distrik, kabupaten, camat). Pinunas titiang, raris anutang taler sareng
Desa, Rekata, lan Patra
soang-soang genah, lan pengelolaan titi tur anggah ungguh soang-soang.

Contoh uleman pawiwahan lan Ulemen Manusa Yadnya

Gelang-gelang sor, wantah conto undangan utawi uleman pawiwahan. Sekadi gelang-gelang pamahbah atur titiang, arketipe punika taler kantun wenten kakirangan wiadin kelangkung bersabung titiang nyurat wiadin, basa basita sane durung trepti.

Katur Majeng Ring:
Pangeran/Ida/Dane/Jro
Ring Istana/Griya/Jero/Umah Soang-soang

Paman Swastyastu,

Mawit saking manah gargita, kairingin raris paican Ida Sanghyang Parama Wisesa, lan panugrahan Ida Betara Lelangit, titiang prasida nabdabang yadnya, inggih punika Manusa Yadnya. Manusa yadnya sane kamargiang wantah pawiwahan pianak Titiang I Putu Suputra, sareng ipun Ni Made Dewi Sujati.

Paletan-paletan yadnya, sampun prasida kapuputang, raris rauh cincin paletan makerabkambe sane didik kalaksanayang cincin Dina Anggara Umanis Sungsang, pinanggal 17 April 2017 kristen.

Angayu bagia pisan manah titiang sareng sami, yening rikala punika Ratu/Ida/Dane prasida nyaksiang, tur sareng-sareng ngrastiti, mangda prasida nemu subagia gelang-gelang ghrahasta asrama, tur ngeraketang pasawitran sareng sami. Ri galah:

Rahina/Pinanggal : Coma Kliwon Landep, Senin, 18 April 2017
Dawuh : 09.00 Wita
Genah Ring : Kubun titiang, ring Deret Selat, Desa Pakraman Bungbungan, Desa Bakas, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung

Asapunika uleman pawiwahan lan manusa yadnya atur titiang. Dumogi sangkaning pasuecan Ida Sanghyang Parama Wisesa, Raja/Ida/Dane Prasida ledang ngarauhin titiang.

Berlanggar kaledangan Ratu/Ida/Dane titiang ngaturang Suksma.
Om Santhi, Santhi, Santhi, Om

Baca :   Contoh Surat Lamaran Kerja Di Tempat Bimbel

Kasarengin Olih: Genah, ………..
Titiang

Pangulem,
I Putu Suputra,

Ni Made Dewi Sujati,

Lan Kulawarga.
Pan Putu Suputra

Contoh kartu undangan Sangkep utawi Parum

Sertifikat punika wantah surat
Atur Piuning/Pakeling
utawi abstrak surat pemberitahuan, sane kasurat olih pengremba pawangunan utawi panitia pembangunan ring Desa Pakraman. Niki taler dados karanjingan ring Contoh Kopi Resmi.

Pamicutetne, dumogi contoh punika dados kaanggen ngalimbakang malih acuan-contoh surat bahasa bali sane lianan.

DESA PAKRAMAN PENARUKAN BANJAR ADAT PINDI

DESA BUNGBUNGAN KECAMATAN BANJARANGKAN
KABUPATEN KLUNGKUNG

Pesalin : 01/Pindi/IX/2018 Pindi, 9 September 2018
Lepitan : Praya Katur Cincin:
Indik : Atur Pinuing Krama Wit Lajur Sifat Pindi
Ring-Jro/Puri/Geria soang-soang

Om Swastyastu,

Dumogi Sangkaning Pasuecan Ida Sanghyang Widhi, Semeton sinamian pada kenak rahayu.

Mawiwit bersabung pengapti sane hening suci nirmala, malarapan swalapatra puniki, titiang ngangganin prajuru Banjar Adat Pindi, lan Pengremba (Panitia) Pawangunan, tur kasarengin taler olih krama pengempon Jaring-jaring Dalem Purwa Pindi, jagi ngamargiang pawangunan “Lilitan Kori lan Candi Bentar” sane magenah ring penting mandala.

Indik prabea penelasnyane sampun katarka kirang langkung “Samas yuta euro” (Rp. 400.000.000,00). Prabea punika karauhang saking proposal lan iuran Krama Pengempon Kantung Dalem Purwa Pindi.

Ainggih, kadi asapunika daging pakeling/atur piuning titiang majeng ring Ratu/Ida/Dane krama wit Banjar Adat Pindi, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ring galahe mangkin. Titiang ngangganin krama Lajur Adat Pindi, nglungsur Agung Rna Pengampura maka kirang wiadin langkung atur piuning niki. Dumogi asung kerta wara nugraha Ida Dewa Sasuhunan, ledang mapica kerahayuan lan kerahajengan.

Puput.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Manggala Pawangunan

(………………….)

Penyarikan,

(……………………..)

Conto arsip mabasa bali Laporan

Semaagung, 7 Oktober 2019

Baca :   Contoh Surat Lamaran Cpns Bkn

Pipil :

Lepitan :

Indik : Pidabdan Pengampu ring Padma

Katur Majeng Ring :

Wargi Pagubugan BTN Semaagung

ring-

Genah soang-soang

Om Swastyastu,

Dumogi sangkaning pasuecan Ida Si Hyang Widhi Wasa, Sri paduka Ida Dane cunduk titiang sreg rahayu tur seger oger.

Maduluran swalapatra puniki, titiang, Kelihan Pagubugan BTN Semaagung Mulia, nanginin warga sinamian, indik pengampu ring padmasana druene, sane ring warsa mangkin mungguh ring pinanggaL 13 sasih Nopember warsa 2019. Inggian asapunika, sekadi perarem sane sampun kacumponin sareng sami, Ratu Ida Dane mangdane arsa ledang ngamedalang paturunan soang-soang KK Rp. 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu dolar). Dana punika, dados karauhing gelang-gelang petengen druwe dane Agung Tuanku, mangda prasida kasurat tur pastika ngranjing cincin kas druwene. Cutetang titiang, paling ungkur mangda kasusrahang cincin pinanggal 3 Nopember 2019.

Dumogi berlanggar kaledangan tur jyoti Ida Sanghyang Widhi, Ratu Ida Dane prasida arsa ledang, tur pengasuh sane bimbing rauh prasida mamargi antar. Suksma.

Paman Santhi, Santhi, Santhi, Om.

Kelihan,

Pan Putu Santi


Pinunas:

  1. Sang sane ngontrak utawi warga tios gama, mangda ledang nyarengin mapunia, mapan dana sane kapulpulang, taler kaanggen ngamecikang palemahan, minakadi margin, tur siosan.
  2. Makeni pengangge, muwah mareresik kamargiang ring dina radite 10 Nopember 2019

Wantah asapunika titiang prasida ngaturang contoh surat uleman basa Bali. Dumogi prasida anggen ngalimbakang malih lengkap-sempurna sane sampun kasurat.

Panguntat, titiang lungsur gung rna sinampura.

Contoh Undangan Pawiwahan Bali

Source: https://sekarringidep.blogspot.com/2018/03/contoh-surat-berbahasa-bali.html

Check Also

Harga Lovebird Violet Df

Harga Lovebird Violet Df Harga Lovebird Violet – Mana tahu cak bagi sebagian orang nan …